Català | Castellano

Avís legal

Informació corporativa:

El present web és propietat de Osona Cuina , amb domicili social a Passeig St. Joan 42 (08560 Manlleu) amb N.I.F.: G61805248. Així mateix, informem que la present pàgina web està adherida al codi de Conducta de l’IQUA. Els preus dels productes assenyalats a la present pàgina web estan subjectes a criteris variables i condicions aplicables al cas concret.

Protecció de continguts:

Tot el contingut de la present pàgina web, incloent-hi els textos, imatges, gràfics i dissenys, són propietat intel·lectual de Osona Cuina i estan protegits per la legislació vigent. L’accés de l’usuari al portal no li atorga en cap cas el dret sobre l’esmentat contingut, ni tan sols en el cas d’una mera reproducció per a ús personal.

Els documents i/o continguts que es trobin a la zona privada, podran ser descarregats exclusivament per a consulta per part de l’usuari autoritzat per Osona Cuina. Aquests continguts en cap cas podran ser reproduïts o copiats per a altres efectes, especialment per ser cedits a tercers no autoritzats.

Protecció de dades:

Osona Cuina ha adoptat les mesures de seguretat necessàries en virtut del què estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades Personals.

Aquesta pàgina web no utilitza cookies ni qualsevol altre tipus de mecanisme que pugui registrar informació sobre l’usuari que accedeix al portal a nivell de consulta.

Quan l’usuari accedeixi a la zona privada de la pàgina web, disposarà prèviament d’un nom d’usuari i d’una contrasenya indicada a l’efecte per Osona Cuina. En aquest cas les dades facilitades seran les imprescindibles per portar a terme la prestació del servei Web.

A tals efectes, i mitjançant l’ús d’aquesta zona privada, vostè atorga consentiment inequívoc a Osona Cuina per tal que procedeixi, en compliment dels fins mencionats a l’apartat anterior, al tractament de les dades facilitades.

En qualsevol moment vostè podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i, en el seu cas, cancel·lació, si ho comunica per escrit indicant les seves dades a Osona Cuina, amb domicili social a Passeig St. Joan 42 (08560 Manlleu).

Avis legal contacte (referent a la privacitat de les dades):

La comunicació tramesa quedarà incorporada als sistemes d’informació de Osona Cuina .Aquesta comunicació s’utilitzarà exclusivament per atendre la seva consulta. Mitjançant la indicació de les seves dades, i de conformitat amb el què estableix l’article 6 de la L.O.P.D., vostè atorga consentiment inequívoc a Osona Cuina per tal que procedeixi, complint els fins esmentats a l’apartat anterior, al tractament de les dades personals facilitades. Aquest consentiment s’estén també a la cessió de les dades d’acord amb la legislació mencionada anteriorment.